«مكاسب» تورك دیلینده

دانلود رایگان جزوه آموزش اعداد ترتیبی و اصلی، ساعت، تاریخ، ماهها و فصلها در عربی

چهارشنبه 18 آذر 1394
+0 به یه ن

دانلود رایگان جزوه آموزش اعداد ترتیبی و اصلی، ساعت، تاریخ، ماهها و فصلها در عربی

جزوه 18 صفحه ای آموزش اعداد ترتیبی و اصلی، ساعت، تاریخ، ماهها و فصلها در عربی را می توانید ازاینجا دانلود بفرمایید.

در صورت تمایل می‌توانید هزینه استفاده از فایلها (هر فایل 5 هزار تومان) را به شماره کارت زیر واریز نمائید:

 

6037997154455134 بانک ملی به نام صمد کامران قراملکیبؤلوم :
یازار : صمد كامران قراملكي


بلاگا گؤرهبؤلوم لر

     

سون یازیلار

باغلانتی لار

یولداش لار

آرشیو

سایغاج